Keo dán gach Weber.tai 2 in 1

Danh mục: | Mã sản phẩm: -

Liên hệ

  • Thời gian trộn và sử dụng 4 giờ
  • Thời gian mở 20 – 30 phút
  • Thời gian chỉnh sửa gạch 15 phút